fbpx Olga Teresa Komorowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Olga Teresa Komorowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Olga Teresa Komorowska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 czerwca 2012 roku

Olga Teresa Komorowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Statystyczna ocena poziomu życia rodzin  wychowujących niepełnosprawne dzieci w  województwie pomorskim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mirosław Szreder

Recenzenci: prof. dr hab. Zenon Andrzej Wiśniewski, prof. UG, dr hab. Wiesław Golnau

Dyplom nr 3515.


Gdańsk, 28 czerwca 2012 r.