fbpx Jagna Anna Kluk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jagna Anna Kluk

Jagna Anna Kluk

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 czerwca 2012 roku

Jagna Anna Kluk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Model identyfikacji wymagań w outsourcingowych projektach informatycznych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Stanisław Wrycza

Recenzenci: prof. SGH, dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. UG, dr hab. Jerzy Auksztol

Dyplom nr 3516.


Gdańsk, 28 czerwca 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: środa, 13 września 2017 roku, 15:20
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: