fbpx Leszek Stefan Lew | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Leszek Stefan Lew | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Leszek Stefan Lew

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 czerwca 2012 roku

Leszek Stefan Lew

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ewolucja kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych w  Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Barbara Żurawik

Recenzenci: prof. PŁ, dr hab. Jacek Otto, prof. dr hab. Mirosław Szreder

Dyplom nr 3517.


Gdańsk, 28 czerwca 2012 r.