fbpx Grzegorz Bogusław Matusik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Grzegorz Bogusław Matusik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Grzegorz Bogusław Matusik

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 czerwca 2012 roku

Grzegorz Bogusław Matusik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Algebraiczne i  topologiczne własności rodziny funkcji Hamela”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tomasz Natkaniec

Recenzenci: prof. UŁ, dr hab. Małgorzata Filipczak, prof. dr hab. Roman Jerzy Ger

Dyplom nr 3520.


Gdańsk, 28 czerwca 2012 r.