fbpx Michał Kierzkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Michał Kierzkowski

Michał Kierzkowski

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 kwietnia 2012 roku

Michał Kierzkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola elementarnego wychowania muzycznego "Dźwiękoludki" w  rozwoju muzycznym i  psychoruchowym dzieci w  wieku 5 i  6 lat”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. WSFiZ, dr hab. Jan Rostowski

Recenzenci: prof. UŁ, dr hab. Grażyna Poraj, prof. dr hab. Marta Bogdanowicz

Dyplom nr 3523.


Gdańsk, 05 lipca 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: