fbpx Karolina Agata Tersa | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Karolina Agata Tersa

Karolina Agata Tersa

Uchwałą Rady Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 czerwca 2012 roku

Karolina Agata Tersa

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Bycie nauczycielem dzieci niepełnosprawnych. Analiza dokumentarna nauczycielskiego doświadczenia”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. EUH-E, dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen

Recenzenci: prof. dr hab. Amadeusz Krause, prof. DSW, dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak

Dyplom nr 3526.


Gdańsk, 09 lipca 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: