fbpx Michał Wojciech Kuciapski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Michał Wojciech Kuciapski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Michał Wojciech Kuciapski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 lipca 2012 roku

Michał Wojciech Kuciapski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Model zarządzania projektami szkoleń elektronicznych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Stanisław Wrycza

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski, prof. UG, dr hab. Przemysław Lech

Dyplom nr 3527.


Gdańsk, 11 lipca 2012 r.