fbpx Agnieszka Kubowicz-Grajewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Kubowicz-Grajewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Kubowicz-Grajewska

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 lipca 2012 roku

Agnieszka Kubowicz-Grajewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ progów podwodnych w  rejonie Klifu Orłowskiego na  morfolitodynamikę strefy brzegowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Leszek Łęczyński

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Wiesław Subotowicz, prof. PAN, dr hab. inż. Marek Szmytkiewicz

Dyplom nr 3530.


Gdańsk, 12 lipca 2012 r.