fbpx Rafał Michał Rostankowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Rafał Michał Rostankowski

Rafał Michał Rostankowski

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 czerwca 2012 roku

Rafał Michał Rostankowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Poszukiwanie modulatorów aktywności ludzkiego proteasomu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Franciszek Kasprzykowski

Recenzenci: prof. UW, dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik, prof. dr hab. Krzysztof Rolka

Dyplom nr 3533.


Gdańsk, 17 lipca 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: