fbpx Anna Bychowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Bychowska

Anna Bychowska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 lipca 2012 roku

Anna Bychowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wyodrębnianie i  analiza strukturalna polisacharydowych skladników ściany komórkowej bakterii z  rodzaju Enterococcus

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zbigniew Maćkiewicz

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Gamian, prof. UG, dr hab. Janusz Madaj

Dyplom nr 3535.


Gdańsk, 17 lipca 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: