fbpx Małgorzata Elżbieta Smentek-Lewandowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Małgorzata Elżbieta Smentek-Lewandowska

Małgorzata Elżbieta Smentek-Lewandowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 czerwca 2012 roku

Małgorzata Elżbieta Smentek-Lewandowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Translation in Teaching and Learning English as a  Foreign Language at the Advanced Levels”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński, prof. dr hab. Maria Halina Wysocka

Dyplom nr 3538.


Gdańsk, 24 lipca 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: