fbpx Jarosław Wiliński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jarosław Wiliński

Jarosław Wiliński

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 czerwca 2012 roku

Jarosław Wiliński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Metaphorical Structure of Onomasiological Dictionaries”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Kalisz

Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Kardela, prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec

Dyplom nr 3539.


Gdańsk, 24 lipca 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: