fbpx Jacek Jędrzej Pokrzywnicki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jacek Jędrzej Pokrzywnicki

Jacek Jędrzej Pokrzywnicki

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 lipca 2012 roku

Jacek Jędrzej Pokrzywnicki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Gottlieb Wernsdorf - nauczyciel mówca, wydawca. Z  dziejów filologii klasycznej w  oświeceniowym Gdańsku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zofia Głombiowska

Recenzenci: prof. dr hab. Edmund Kotarski, prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

Dyplom nr 3541.


Gdańsk, 24 lipca 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: