fbpx Anna Monika Koronowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Monika Koronowicz

Anna Monika Koronowicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 lipca 2012 roku

Anna Monika Koronowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Hollywood Homer. Two Modern Film Adaptations of Homer’s "Iliad" and "Odyssey"”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa

Recenzenci: prof. UAM, dr hab. Jacek Fabiszak, prof. UG, dr hab. David Malcolm

Dyplom nr 3542.


Gdańsk, 24 lipca 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: