fbpx Olga Maria Aleksandrowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Olga Maria Aleksandrowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Olga Maria Aleksandrowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 lipca 2012 roku

Olga Maria Aleksandrowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„The Educational Potential of Texts of Culture in Teaching English to Senior Secondary School Students”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Kalisz

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec, dr hab. Ryszard Wenzel

Dyplom nr 3543.


Gdańsk, 24 lipca 2012 r.