fbpx Marcin Andrzej Szerle | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marcin Andrzej Szerle

Marcin Andrzej Szerle

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 września 2012 roku

Marcin Andrzej Szerle

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Stan sanitarny i ochrona zdrowia w Gdyni w okresie międzywojennym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: Historia Polski XX wieku

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marek Andrzejewski

Recenzenci: prof. dr hab. Jolanta Sadowska, prof. dr hab. Tadeusz Józef Stegner

Dyplom nr 3548.


Gdańsk, 21 września 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: