fbpx Beata Jolanta Ruszkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Beata Jolanta Ruszkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Beata Jolanta Ruszkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 września 2012 roku

Beata Jolanta Ruszkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zasiedzenie w  prawie rzymskim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Władysław Rozwadowski

Recenzenci: prof. dr hab. Bronisław Włodzimierz Sitek, prof. UG, dr hab. Andrzej Jan Sokala

Dyplom nr 3549.


Gdańsk, 18 września 2012 r.