fbpx Kamila Stańczak-Strumiłło | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Kamila Stańczak-Strumiłło

Kamila Stańczak-Strumiłło

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 września 2012 roku

Kamila Stańczak-Strumiłło

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Finansów

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Maria Jastrzębska

Recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Brzozowska, prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska

Dyplom nr 3551.


Gdańsk, 27 września 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 28 grudnia 2015 roku, 17:16
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: