fbpx Kamila Stańczak-Strumiłło | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Kamila Stańczak-Strumiłło | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Kamila Stańczak-Strumiłło

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 września 2012 roku

Kamila Stańczak-Strumiłło

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Finansów

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Maria Jastrzębska

Recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Brzozowska, prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska

Dyplom nr 3551.


Gdańsk, 27 września 2012 r.