fbpx Agnieszka Pobłocka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Agnieszka Pobłocka

Agnieszka Pobłocka

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 września 2012 roku

Agnieszka Pobłocka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Aktuarialne metody szacowania rezerwy na  niezgłoszone zaistniłe szkody w  ubezpieczeniach majątkowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mirosław Szreder

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. UG, dr hab. Jerzy Gwizdała

Dyplom nr 3552.


Gdańsk, 27 września 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: