fbpx Marta Agata Witkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marta Agata Witkowska

Marta Agata Witkowska

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 września 2012 roku

Marta Agata Witkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Specyfika funkcjonowania pamięci prospektywnej u  osób z  przewlekłymi chorobami ukladu oddechowego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Krzysztof Jodzio

Recenzenci: prof. UMCS, dr hab. Ewa Szepietowska, prof. UG, dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz

Dyplom nr 3553.


Gdańsk, 26 września 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: