fbpx Anna Elżbieta Chmielecka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Elżbieta Chmielecka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Elżbieta Chmielecka

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 października 2012 roku

Anna Elżbieta Chmielecka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Koncepcja strategii finansowej przedsiębiorstw agro-handlowych w  warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Finansów

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Teresa Martyniuk

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Marek Kopiński, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

Dyplom nr 3558.


Gdańsk, 09 listopada 2012 r.