fbpx Przemysław Juliusz Jatkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Przemysław Juliusz Jatkiewicz

Przemysław Juliusz Jatkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 października 2012 roku

Przemysław Juliusz Jatkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Uwarunkowania zarządzania systemem bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Stanisław Wrycza

Recenzenci: prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, prof. UG, dr hab. Jerzy Auksztol

Dyplom nr 3559.


Gdańsk, 09 listopada 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: