fbpx Ewa Pacholczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ewa Pacholczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ewa Pacholczyk

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 października 2012 roku

Ewa Pacholczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Model kultury organizacyjnej dostosowanej do  strategii Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe ”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Małgorzata Gableta, prof. dr hab. Małgorzata Czerska

Dyplom nr 3560.


Gdańsk, 09 listopada 2012 r.