fbpx Jan Szkudliński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jan Szkudliński

Jan Szkudliński

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 listopada 2012 roku

Jan Szkudliński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Działania wojsk niemieckich w Łuku Wisły w 1914 roku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia najnowsza

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mieczysław Nurek

Recenzenci: prof. dr hab. Karol Olejnik, prof. dr hab. Zbigniew Opacki

Dyplom nr 3567.


Gdańsk, 23 listopada 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: środa, 13 września 2017 roku, 15:44
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: