fbpx Jan Szkudliński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jan Szkudliński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jan Szkudliński

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 listopada 2012 roku

Jan Szkudliński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Działania wojsk niemieckich w Łuku Wisły w 1914 roku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia najnowsza

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mieczysław Nurek

Recenzenci: prof. dr hab. Karol Olejnik, prof. dr hab. Zbigniew Opacki

Dyplom nr 3567.


Gdańsk, 23 listopada 2012 r.