fbpx Wioleta Maria Karwacka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wioleta Maria Karwacka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wioleta Maria Karwacka

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 października 2012 roku

Wioleta Maria Karwacka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Normy i standardy przekładu medycznego: propozycja programu nauczania”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: translatoryka

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Fast, prof. UG, dr hab. Olga Sokołowska

Dyplom nr 3571.


Gdańsk, 23 listopada 2012 r.