fbpx Anna Jazgarska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Jazgarska

Anna Jazgarska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 listopada 2012 roku

Anna Jazgarska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ontologia spojrzenia w twórczości Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia literatury

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski

Recenzenci: prof. US, dr hab. Danuta Dąbrowska, prof. UG, dr hab. Grażyna Tomaszewska

Dyplom nr 3572.


Gdańsk, 23 listopada 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: