fbpx Wioleta Mikołajczewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wioleta Mikołajczewska

Wioleta Mikołajczewska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 listopada 2012 roku

Wioleta Mikołajczewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„System motywowania jako narzędzie integracji oczekiwań urzędników z  zadaniami jednostek samorządu terytorialnego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Czerska

Recenzenci: prof. dr hab. marta Juchnowicz, prof. dr hab. Ryszard Rutka

Dyplom nr 3578.


Gdańsk, 03 grudnia 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: