fbpx Monika Biegasiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Monika Biegasiewicz

Monika Biegasiewicz

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 listopada 2012 roku

Monika Biegasiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Poczucie alienacji a  rodzaj i  poziom wsparcia społecznego u  nieletnich sprawców przestępstw”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Mariola Bidzan

Recenzenci: prof. UKSW, dr hab. Zdzislaw Majchrzyk, prof. ug, dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska

Dyplom nr 3579.


Gdańsk, 03 grudnia 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: