fbpx Barbara Garofalo | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Barbara Garofalo

Barbara Garofalo

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 grudnia 2012 roku

Barbara Garofalo

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Deutsche Praktikel-Konstruktionen as fremdsprachlich-didaktisches Problem in der Oberschule”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marian Szczodrowski

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Kątny, prof. dr hab. Eugeniusz Jan Tomiczek

Dyplom nr 3586.


Gdańsk, 21 grudnia 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: