fbpx Joanna Matyskieła | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Joanna Matyskieła

Joanna Matyskieła

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 grudnia 2012 roku

Joanna Matyskieła

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Czesław Miłosz - Jarosław Iwaszkiewicz. Dzieje osobistych i  literackich relacji”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Kazimierz Nowosielski

Recenzenci: prof. UWM, dr hab. Zbigniew Chojnowski, prof. UG, dr hab. Feliks Tomaszewski

Dyplom nr 3588.


Gdańsk, 21 grudnia 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: