fbpx Alesia Narloch | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Alesia Narloch | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Alesia Narloch

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 grudnia 2012 roku

Alesia Narloch

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Латиница в русском и белорусском письме”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Janina Bartoszewska

Recenzenci: prof. dr hab. Leonarda Dacewicz, prof. UG, dr hab. Marcelina Grabska

Dyplom nr 3589.


Gdańsk, 21 grudnia 2012 r.