fbpx Maciej Zdzisław Rataj | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Maciej Zdzisław Rataj

Maciej Zdzisław Rataj

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 grudnia 2012 roku

Maciej Zdzisław Rataj

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Attitudes to Standard British English and Standard Polish Prevailing among Young Native Speakers of British English and Polish: A Study in Normative Linguistics and Comparative Sociolinguistics”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Kalisz

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec, prof. AHE, dr hab. Kamila Turewicz

Dyplom nr 3590.


Gdańsk, 21 grudnia 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: