fbpx Małgorzata Milewska-Stawiany | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Małgorzata Milewska-Stawiany

Małgorzata Milewska-Stawiany

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 grudnia 2012 roku

Małgorzata Milewska-Stawiany

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Górnołużyckie deminutywa w systemie językowym i w tekście

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo zachodniosłowiańskie

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. UAM, dr hab. Tadeusz Jan Lewaszkiewicz, prof. UG, dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska,, prof. dr hab. Ewa Magdalena Siatkowska, prof. dr hab. Jadwiga Czesława Zieniuk

Dyplom nr 692.


Gdańsk, 28 grudnia 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: