fbpx Marlena Elżbieta Maślanka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marlena Elżbieta Maślanka

Marlena Elżbieta Maślanka

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 grudnia 2012 roku

Marlena Elżbieta Maślanka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Uwarunkowania i  kierunki restrukturyzacji Instytutów Badawczych w  Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Piotr Grajewski

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk, prof. UG, dr hab. Jacek Rybicki

Dyplom nr 3597.


Gdańsk, 28 grudnia 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: