fbpx Aldona Anna Błaszkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aldona Anna Błaszkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aldona Anna Błaszkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 stycznia 2013 roku

Aldona Anna Błaszkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Uwarunkowania podatkowe decyzji inwestycyjnych w  nieruchomości”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. SSW, dr hab. Teresa Gostkowska-Drzewicka

Recenzenci: prof. dr hab. Franciszek Gerard Bławat, prof. UG, dr hab. Lucjan Czechowski

Dyplom nr 3606.


Gdańsk, 06 lutego 2013 r.