fbpx Damian Trzybiński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Damian Trzybiński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Damian Trzybiński

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 lutego 2013 roku

Damian Trzybiński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Struktura krystaliczna pochodnych akrydyny o właściwościach chemiluminogennych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Barbara Becker, prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński

Dyplom nr 3608.


Gdańsk, 27 lutego 2013 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 12.49 MB
PDF icon Recenzja 22.87 MB