fbpx Katarzyna Maria Polska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Katarzyna Maria Polska

Katarzyna Maria Polska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 lutego 2013 roku

Katarzyna Maria Polska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Degradacja fragmentów DNA zawierających bromopochodne zasad nukleinowych pod wpływem niskoenergetycznych elektronów lub promieniowania UV”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Janusz Rak

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski, prof. dr hab. Bronisław Marciniak

Dyplom nr 3609.


Gdańsk, 27 lutego 2013 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 12.43 MB
PDF icon Recenzja 23.36 MB
Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: środa, 2 grudnia 2015 roku, 18:33
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: