fbpx Jakub Szmit | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jakub Szmit | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jakub Szmit

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 lutego 2013 roku

Jakub Szmit

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Charakter prawny statutu związku zawodowego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jakub Stelina

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Monika Iwona Tomaszewska, prof. UŁ, dr hab. Mirosław Piotr Włodarczyk

Dyplom nr 3610.


Gdańsk, 28 marca 2013 r.