fbpx Karolina Dorota Mendat | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Karolina Dorota Mendat

Karolina Dorota Mendat

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 lutego 2013 roku

Karolina Dorota Mendat

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zagadnienie inności. Konteksty społeczno-kulturowe w  twórczości Ludmiły Ulickiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Tadeusz Bogdanowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Franciszek Apanowicz, prof. AJD, dr hab. Lucyna Rożek

Dyplom nr 3614.


Gdańsk, 15 marca 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: