fbpx Maša Guštin | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Maša Guštin

Maša Guštin

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 marca 2013 roku

Maša Guštin

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Brzemię dziedzictwa. Autorski film petersburski lat 1986-2000. Próba monografii”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jerzy Szyłak

Recenzenci: prof. dr hab. Franciszek Apanowicz, prof. dr hab. Mirosław Przylipiak

Dyplom nr 3615.


Gdańsk, 15 marca 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 11 grudnia 2018 roku, 15:56
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: