fbpx Natalia Paulina Migowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Natalia Paulina Migowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Natalia Paulina Migowska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 marca 2013 roku

Natalia Paulina Migowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Opracowanie metod oznaczania wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych oraz hormonów estrogennych w próbkach środowiskowych techniką chromatografii gazowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii, specjalność: ochrona środowiska

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Beata Liberek, prof. dr hab. Waldemar Wardencki

Dyplom nr 3620.


Gdańsk, 29 marca 2013 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 12.93 MB
PDF icon Recenzja 22.5 MB