fbpx Iwona Krzyżanowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Iwona Krzyżanowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Iwona Krzyżanowska

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 lutego 2013 roku

Iwona Krzyżanowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Topologiczne niezmienniki odwzorowań wielomianowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zbigniew Stanisław Szafraniec

Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Janusz Kucharz, prof. UW, dr hab. Piotr Mormul

Dyplom nr 3619.


Gdańsk, 29 marca 2013 r.