fbpx Michał Witold Chalastra | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Michał Witold Chalastra

Michał Witold Chalastra

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 marca 2013 roku

Michał Witold Chalastra

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Integracja systematycznego rachunku kosztów z  budżetowaniem operacyjnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Finansów

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Gierusz

Recenzenci: prof. UE, dr hab. Waldemar Zdzisław Dotkuś, prof. UG, dr hab. Przemysław Zbigniew Lech

Dyplom nr 3623.


Gdańsk, 09 kwietnia 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: