fbpx Juliusz Antoni Giżyński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Juliusz Antoni Giżyński

Juliusz Antoni Giżyński

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 marca 2013 roku

Juliusz Antoni Giżyński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Polityka fiskalna jako czynnik wspierajacy stabilność waluty euro w  krajach Unii Gospodarczej i  Walutowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Finansów

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ryszard Jan Wierzba

Recenzenci: prof. dr hab. Bogusław Jerzy Pietrzak, prof. UG, dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel

Dyplom nr 3624.


Gdańsk, 09 kwietnia 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: