fbpx Gabriela Ewa Lisius | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Gabriela Ewa Lisius

Gabriela Ewa Lisius

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 marca 2013 roku

Gabriela Ewa Lisius

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Racjonalizacja finansowania zadań powiatu w  zakresie oświaty”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Finansów

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Maria Jastrzębska

Recenzenci: prof. UB, dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UG, dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Dyplom nr 3625.


Gdańsk, 09 kwietnia 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: