fbpx Katarzyna Anna Kuźmicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Anna Kuźmicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Anna Kuźmicz

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 marca 2013 roku

Katarzyna Anna Kuźmicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Benchmarking procesowy jako instrument doskonalenia zarządzania uczelnią”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Jaoanicjusz Nazarko

Recenzenci: prof. dr hab. Mirosława Krystyna Lasek, prof. dr hab. Jerzy Bieliński

Dyplom nr 3626.


Gdańsk, 09 kwietnia 2013 r.