fbpx Lucyna Maria Żukowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Lucyna Maria Żukowska

Lucyna Maria Żukowska

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 kwietnia 2013 roku

Lucyna Maria Żukowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ewangekicki Kościół Unijny w Gdańsku w okresie rządów NSDAP (1933-1945)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia najnowsza

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Stegner, prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska

Dyplom nr 3632.


Gdańsk, 17 kwietnia 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: