fbpx Karol Tomasz Dettlaff | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Karol Tomasz Dettlaff

Karol Tomasz Dettlaff

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 kwietnia 2013 roku

Karol Tomasz Dettlaff

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Poetycka ekspresja doświadczenia ojczyzny w  utworach twórców pokolenia "Współczesności"”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Kazimierz Nowosielski

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Dybciak, prof. UG, dr hab. Krystyna Turo

Dyplom nr 3627.


Gdańsk, 16 kwietnia 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: