fbpx Daria Joanna Keiss-Dolańska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Daria Joanna Keiss-Dolańska

Daria Joanna Keiss-Dolańska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 kwietnia 2013 roku

Daria Joanna Keiss-Dolańska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Praeparatio Evangelica Euzebiusza z  Cezarei jako antologia. Zakres i  sposób wykorzystania greckich tekstów starożytności”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Bogusław Górka

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski, prof. dr hab. Henryk Pietras SJ

Dyplom nr 3628.


Gdańsk, 16 kwietnia 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: