fbpx Maciej Zborowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Maciej Zborowski

Maciej Zborowski

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 kwietnia 2013 roku

Maciej Zborowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kulturowo-językowa specyfika gatunku przewodnika turystycznego na  podstawie przewodników po Obwodzie Kaliningradzkim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Zoja Nowożenowa

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Barbara Komorowska, prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec

Dyplom nr 3629.


Gdańsk, 16 kwietnia 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: